Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dłużnicy ścigani

3 398 634 zł odzyskał Urząd Miasta Krakowa w ub. r. od dłużników alimentacyjnych, z czego 1 208 808 zł przekazano na dochody Gminy Miejskiej Kraków.

W analogicznych okresach w latach ubiegłych kwoty te wynosiły odpowiednio: w 2013 r. 3 162 040 zł, z czego gmina otrzymała 1 170 031 zł, natomiast w 2012 r. 2 991 650 zł, a dochód gminy z tego tytułu wyniósł 1 112 333 zł.

W oparciu o ustawę z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Gmina Miejska Kraków podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, mające na celu odzyskanie należności z tytułu kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach prowadzonych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości alimentacyjnych, Urząd Miasta Krakowa ściśle współpracuje z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, zarówno na terenie Krakowa, jak również całego kraju.

Przypomnijmy; za współpracę z Krajowym Rejestrem Długów, Urząd Miasta Krakowa został nagrodzony statuetką „Srebrne skrzydła" za wytrwałość w wykazywaniu, że dłużnikom alimentacyjnym nie należy pobłażać.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2015-01-21
Data aktualizacji: 2015-01-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź