Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pozytywnie dla ZZM

Statutem Zarządu Zieleni Miejskiej oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018'' zajmowała się Komisja Budżetowa na jednym z pierwszych posiedzeń.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Radni z Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Według uzasadnienia projektu uchwały utworzenie i powierzenie nowej jednostce zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem terenów zieleni, pozwoli na szybsze osiąganie pożądanych efektów i realizację zamierzonych celów takich jak: polepszenie standardów utrzymania tych terenów, poprawa estetyki miasta, zwiększenia ilości terenów zieleni urządzonej i tworzenie nowych parków zgodnie z potrzebami mieszkańców Krakowa. ZZM miałby zajmować się sprawami dotyczącymi terenów zieleni kompleksowo: od planowania, poprzez bieżące utrzymanie, rewaloryzację istniejących parków, aż po realizowanie nowych inwestycji w tym zakresie. Zapewni to spójność i wzajemne uzupełnianie się działań w zakresie utrzymania i rozwoju terenów zieleni. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.

Pozytywną opinię otrzymał również projekt uchwały w sprawie przyjęcia ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018''. Program ma na celu przede wszystkim usprawnienie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także pomoc finansową w kluczowych zadaniach. W tym celu przeznaczono 75 636 738 zł na realizację tego zadania. Przede wszystkim ma objąć zadania w zakresie pomocy społecznej, integracji, pomocy zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat