Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

2. Krakowska Akademia Klimatu

Jak wygląda przyszłość żywienia?

2022-10-18

„Przyszłość żywienia” – to temat przewodni ostatniego spotkania w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu. Projekt edukacyjno-kulturalny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych łączy wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat.

ulica Krupnicza wizualizacja 2

Ostatnie prace przy realizacji zielonej ul. Krupniczej

2022-09-15

Ulica Krupnicza, na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego, zmienia swoje oblicze. Teraz odbywa się układanie kostki brukowej oraz wykonywanie podłoża strukturalnego wraz z systemem napowietrzającym pod nasadzenia drzew. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, nową ulicą będziemy spacerować w drugiej połowie grudnia.

Kolejne drzewa w centrum miasta

2022-11-07

Dzięki współdziałaniu miejskich jednostek: Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Zarządu Zieleni Miejskiej, na ul. Studenckiej pojawią się dwa okienka dla drzew. Jeszcze w listopadzie posadzone zostaną w nich drzewa.

Miasto prowadzi kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

2022-11-04

Na terenie miasta i gminy Kraków prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Inwestycje zabezpieczą mieszkańców Bieżanowa i Złocienia przed powodzią

2022-10-24

Kraków sfinansuje kwotą 10 mln zł budowę dwukilometrowego odcinka podwyższenia brzegów rzeki w Bieżanowie. Odpowiedzialne za gospodarowanie wodami na terenie kraju Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zrealizuje to zadanie dzięki środkom przekazanym przez miasto. Planowane zakończenie prac to grudzień 2022 r. Równolegle powstają kolejne zbiorniki na Serafie i Malinówce, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców w czasie intensywnych opadów deszczu.

Bliżej do końca rewitalizacji parku Bednarskiego

2022-10-12

Park Bednarskiego to szczególne miejsce na mapie Podgórza, ale i całego Krakowa. Zdając sobie sprawę z jego znaczenia dla mieszkańców, Zarząd Zieleni Miejskiej chce, aby jego modernizacja przebiegała jak najsprawniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, podjęto decyzje mające na celu przyspieszenie realizacji całości inwestycji.

Kraków chce weryfikacji przebiegu konsultacji ws. uchwały antysmogowej

2022-10-06

Prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego, Prokuratora Regionalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich o weryfikację prawidłowości przeprowadzenia konsultacji uchwały antysmogowej dla Małopolski, wydłużającej do 30 kwietnia 2024 r. termin wejścia w życie zakazu użytkowania tzw. kotłów bezklasowych.

Sprawdź, jaki dodatek na ogrzewanie przysługuje w Krakowie

2022-09-22

Mieszkańcy Krakowa ogrzewający swoje gospodarstwa gazem skroplonym LPG oraz olejem opałowym, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mogą składać wnioski o dopłaty do tych źródeł ciepła. Aby otrzymać jednorazową pomoc, należy złożyć stosowny wniosek do Krakowskiego Centrum Świadczeń.

Ruszyły zajęcia edukacyjne w MPO

2022-09-13

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zaprasza krakowskie placówki oświatowe do udziału w aktualnych programach edukacyjnych dotyczących zasad postępowania z odpadami.

jak oszczędzać energię

Co możesz zrobić, aby zaoszczędzić energię

2022-07-27

Postępujące zmiany klimatyczne, a także rosnące koszty energii elektrycznej i gazu wymagają szybkich działań umożliwiających oszczędzanie ciepła, energii oraz wody. Znaczenie mają więc zarówno zmiany codziennych nawyków, jak i termomodernizacja budynku czy montaż odnawialnych źródeł energii.

Znajdź