Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Spotkanie z mieszkańcami Dębnik

Utworzenie parku Zakrzówek, obsługa komunikacyjna Ruczaju i os. Podwawelskiego, strefa parkowania na Dębnikach. To tematy, które zdominowały spotkanie Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami dzielnicy VIII.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

- Od naszego ostatniego spotkania minęło parę miesięcy. Część ze zgłaszanych wówczas propozycji znalazło już swój szczęśliwy finał. To choćby postulat poszerzenia strefy parkowania o Dębniki – mówił Prezydent Jacek Majchrowski. Przypomniał, że na pierwszej powakacyjnej sesji zaprezentowany został radzie Miasta projekt zmian granic strefy. – 5 listopada odbędzie się głosowanie nad strefą na Dębnikach. Jestem przekonany, że większość radnych zagłosuje „za", wypełniając wolę mieszkańców – stwierdził Jacek Majchrowski. Jeśli tak się stanie opłaty za parkowanie w tej części Krakowa będą pobierane za około 6 miesięcy.

Jacek Majchrowski nawiązał też do kwestii utworzenia parku Zakrzówek i obaw mieszkańców związanych z działalnością inwestycyjną deweloperów w tym rejonie. – Cenne tereny Zakrzówka nie będą zabudowane. Przyjęliśmy tam plany ochronne, które pozwalają na utworzenie parku – informował Prezydent Miasta. Przypomnijmy, że zbiornik wodny na Zakrzówku i tereny do niego bezpośrednio przylegające są chronione przez dwa plany miejscowe: „Park Zakrzówek" oraz „Zakrzówek Zielna". Uchwalając te plany miasto zabezpieczyło olbrzymie rezerwuary zieleni, na których nie może powstać żadna zabudowa. Plany te umożliwią wykorzystanie ponad 59 hektarów, dla wszystkich mieszkańców, na cele rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe, przy pełnym poszanowaniu walorów przyrodniczych i widokowych. Jednak jeziora i tereny wokół nich tylko w niespełna połowie są własnością miasta. – Dlatego prowadzimy zaawansowane rozmowy z właścicielami terenów, które chcemy pozyskać na park. Część z nich złożyła już ustne deklaracje, że są zainteresowanie transakcją zamiany gruntów. Jak tylko cały obszar pod planowane w tym rejonie tereny zielone będą Miasta, zaczniemy przygotowywać aranżację parku – zadeklarował Jacek Majchrowski.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy interesowali się też poprawą obsługi komunikacyjnej poszczególnych osiedli dzielnicy VIII.  Wskazywano na utrudnienia na os. Podwawelskim, gdzie wąskie ulice są traktowane przez wielu jako tranzytowe do innych części miasta. Padały propozycje zmiany organizacji ruchu i utworzenia ulic jednokierunkowych. – Wszelkie proponowane zmiany musimy uzgodnić z policją – odpowiedział Prezydent Majchrowski. Obiecał też kontakt z „drogówką", by więcej funkcjonariuszy kontrolowało wjazd szczególnie dużych i ciężkich pojazdów na teren osiedla Podwawelskiego.

W kontekście obsługi drogowej tej części Krakowa padły też propozycje rozbudowy układu drogowego. Mieszkańcy nawiązali do projektu modernizacji skrzyżowania ulic Rozdroże i Kapelanka oraz realizacji połączenia drogowego do  ulicy Konopnickiej. – Pierwszy krok w tym kierunku już został uczyniony. Ta inwestycja znalazła się w planie miejscowym. Będę chciał wprowadzić to zadanie do przyszłorocznego budżetu – mówił Jacek Majchrowski.

Podczas spotkania nie zabrakło też tematu opłat za użytkowanie wieczyste dla ogródków działkowych. Przypomnijmy, że w styczniu 2014 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które nakładają na gminy obowiązek pobierania opłaty za użytkowanie wieczyste terenów, na których działają ogródki. – Przygotowałem projekt uchwały w tej sprawie. Musimy spełnić wymogi ustawowe. Zależy mi na rozwiązaniu kompromisowym, które z jednej strony nie obciąży nadmiernymi kosztami działkowców, a z drugiej nie spowoduje, że Gmina będzie musiała dopłacać – wskazywał Prezydent Miasta. Nie wykluczone więc, że opłata użytkowania wieczystego zostanie tak ustalona, by pokryte zostały jedynie koszty administracyjne całej operacji. 

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat