Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Złóż wniosek o świadczenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie  zachęca rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą uzyskać dofinansowanie dla swoich dzieci do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz osoby, które w ramach likwidacji barier architektonicznych planują budowę pochylni, windy przyściennej i innych urządzeń do transportu pionowego, do składania wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON. MOPS zaprasza do składania wniosków wraz z kompletem dokumentacji do końca maja.

MOPS przystąpił właśnie do rozpatrywania wniosków złożonych w 2012 roku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Środki finansowe na poszczególne zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały podzielone następująco:

- dofinansowanie kosztów działania 14 warsztatów terapii zajęciowej   - 7 501 572 zł;

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - 4 109 277 zł;

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 4 000 000 zł;

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 2 500 000 zł;

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych – 450 000 zł;

- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 155 000 zł;

- zadania realizowane przez Grodzki Urząd Pracy – 700 000 zł.

MOPS informuje zatem, że osoby niepełnosprawne w roku 2012 mogą ubiegać się o dofinansowanie do świadczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

- likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się.

Wnioski można  składać  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14. Procedury dostępne są na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji o zakresie dofinansowań można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14, pokój 013,  który czynny jest w poniedziałek w godzinach od 9.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w  godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie pod nr tel. 12 616 54 08.

Szczegółowe informacje na stronie www.mops.krakow.pl (JD)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat