Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013. Listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej zostaną ogłoszone 5 lipca przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, podobnie jak w ubiegłych latach, wspomaga realizację rekrutacji w zakresie organizacyjno-technicznym. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania określonymi wdecyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z 2 stycznia 2012 r. Decyzja kuratora jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce: Rodzice i uczniowie/Rekrutacja http://www.kuratorium.krakow.pl

Za realizację zadań związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, ich kontrolę i monitoring odpowiedzialne są służby podległe Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

W Krakowie nabór będzie prowadzony do 107 szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Do dyspozycji uczniów będzie 8 940 miejsc w 320 oddziałach w różnych typach szkół, w tym: w liceach ogólnokształcących ok. 3 240 miejsc w 108 oddziałach, w technikach ok. 3 900 miejsc w 142 oddziałach, w zasadniczych szkołach zawodowych ok. 1 800 miejsc w 70 oddziałach.

Według wstępnych szacunków o przyjęcie do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych ubiegać się będzie około 8 100 absolwentów gimnazjów, w tym: około 1 500 uczniów spoza Krakowa (w ubiegłym roku szkolnym do krakowskich szkół ponadgimnazjalnych przyjęto 9 055 uczniów).

W roku szkolnym 2012/2013 nie ustalono dolnej granicy limitu punktowego dla kandydatów starających się o przyjęcie do oddziałów klas pierwszych przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Ważne terminy:

7 maja - rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, otwarcie publicznej części systemu rekrutacyjnego.

Od 7 maja do 15 czerwca– uczniowie wprowadzają podania do systemu, wydrukowany i podpisany formularz składają w sekretariacie gimnazjum (uczniowie krakowskich samorządowych gimnazjów) lub dostarczają do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru (uczniowie niesamorządowych gimnazjów i uczniowie spoza Krakowa). W tym okresie szkoły zatwierdzają dostarczone podania w systemie.

Do 20 czerwca - dokonywanie ewentualnych zmian w podaniu o wyborze szkoły.

Od 22 czerwca do 3 lipca - dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – nie dotyczy absolwentów samorządowych gimnazjów (informacja wpisywana przez gimnazja samorządowe jest dostępna w systemie dla szkół ponadgimnazjalnych).Wprowadzanie wyników ze świadectwa we wszystkich typach szkół. Szkoły ponadgimnazjalne wprowadzają wyniki ze świadectw i wyniki egzaminów zewnętrznych dla absolwentów gimnazjów nieuczestniczących w rekrutacji elektronicznej.

4 lipca - przeprowadzenie symulacji naboru w Wydziale Edukacji, szeregowanie potencjalnych konfliktów w szkołach.

5 lipca godz. 13:00 ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno–kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 5 lipca godz. 13:00 do 9 lipca do godz. 14:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

10 lipca do godz. 12:00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły.

Do 12 lipca do godz. 10:00 - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

13 lipca do godz. 13:00 - ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły.

Od 27 sierpnia do 31 sierpnia. - dodatkowa rekrutacja.

Zasady rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie dają wszystkim uczniom i szkołom te same warunki na starcie, a liczba przyjętych jest wynikiem zarówno możliwości organizacyjnych danej szkoły jak i jej renomy, popularności oraz potrzeb samych uczniów w zakresie kształcenia. Elektroniczna rekrutacja pozwala na przyjęcie większości kandydatów już na pierwszym etapie. System umożliwia bieżące śledzenie ścieżki edukacyjnej ucznia, a także stanowi źródło informacji potrzebnych do opracowań i statystyk, m.in. dla Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydziału Edukacji UMK. (KF)

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-05-07
Data aktualizacji: 2012-05-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź