Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowa Huta przyszłości

Nowa Huta ma potencjał pozwalający kształtować jej przyszłość. Miasto ogłasza międzynarodowy konkurs na stworzenie wizji tego miejsca, w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów i mieszkańców. Poszukiwani są projektanci z odważną wizją, niebojący się wyzwań, potrafiący uwolnić pełny potencjał wschodniej dzielnicy Krakowa.

Nowa Huta ma potencjał pozwalający kształtować jej przyszłość - ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności Krakowa w skali globalnej.

Kraków ogłasza konkurs programowo - przestrzenny dla zagospodarowania 5 tysięcy hektarów wokół Huty Arcelor Mittal. Poszukiwani są projektanci, którzy pomogą rozwinąć ideę „Nowej Huty przyszłości”.

„Chcemy by Nowa Huta zyskała nową tożsamość, a tereny zdegradowane i zapomniane ożyły. Zależy nam by do konkursu zgłosiło się jak najwięcej osób i firm”- mówi Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba.

„Przykłady tego jak można zmienić taką przestrzeń płyną choćby z Kolonii czy Manchesteru” – dodaje Przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa - Paweł Węgrzyn.

Radny Sławomir Ptaszkiewicz uważa, że „stoi przed nami wyjątkowa możliwość rewitalizacji części obszaru, a także zagospodarowania terenu blokowanego przez dziesięciolecia jako pasu ochronnego wokół Huty”.

„Elementy tego historycznego „obciążenia” dają niebywałą szansę naprawienia błędów i wykorzystania potencjału tkwiącego w dobrze uzbrojonym terenie z nieźle przygotowaną infrastrukturą. Mamy szansę otworzyć jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych Europy w najbliższym dziesięcioleciu” – dodaje Radny.

Będzie to największa szansa inwestycyjna w Europie -  konkurs obejmie obszar ponad 5 tys. ha zamieszkiwany przez blisko 7 tysięcy osób. Ramy tego terenu od południa wyznacza rzeka Wisła, od zachodu ul. Bulwarowa i ul. Klasztorna, od północy - linia kolejowa, obwodnica Krakowa, od wschodu -  granica Gminy Kraków. Najważniejsze dla konkursu tereny koncentrują się jednak wokół ulicy Igołomskiej – to oś dookoła której ma się rozwijać „Nowa Huta przyszłości”.

Warunki konkursowe powstały w oparciu o konsultacje z krakowskimi, polskimi i światowymi ekspertami w dziedzinie architektury.

Zadanie konkursowe będzie polegać na:

- Opracowaniu zintegrowanej wizji funkcjonalno-przestrzennej, łączącej nowe inwestycje z rewitalizacją obszarów zdegradowanych w sposób podnoszący atrakcyjność Nowej Huty dla inwestorów i mieszkańców, z wykorzystaniem koncepcji Smart City.

- Opracowaniu wizji funkcjonalno-przestrzennej Nowej Huty, jako „eko-dzielnicy”, odzwierciedlającej wyzwania w duchu koncepcji Eco City – „Miasta Zrównoważonego”.

- Określeniu strategii aktywizacji społeczno-gospodarczej wskazanych terenów poprzez określenie sposobu i programu ich użytkowania oraz instrumentów miejskiej polityki inwestycyjnej, a w szczególności – potrzeb infrastrukturalnych determinujących wykonalność projektowanej wizji rozwojowej.

Uczestnicy powinni wyraźnie zarysować cechy przyszłych miejsc, które przyczynią się do sukcesu wschodniej części Krakowa oraz zaproponować rozwiązania, które sprawią, że Nowa Huta zyska nową tożsamość. Będą również musieli odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób ta tożsamość stanie się nieodłączną częścią tożsamości Krakowa.

Pokonkursowe wytyczne zostaną uwzględnione w zmienionym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Prace oceniał będzie sąd konkursowy w składzie: Zastępca Prezydenta Krakowa
arch. Elżbieta Koterba, Główny Architekt Miasta prof. Andrzej Wyżykowski, Radny Miasta Krakowa dr hab. Paweł Węgrzyn, Radny Miasta Krakowa  Sławomir Ptaszkiewicz, Tomasz Ślęzak z Arcelor Mittal Poland S.A., Prof. arch. Sławomir Gzell z Politechniki Warszawskiej, Prof. arch. Stanisław Juchnowicz     z Krakowskiej Akademii, Prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu  Łódzkiego,  dr. hab. arch.  Aleksander Noworól z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. arch. Zbigniew Zuziak z Politechniki Krakowskiej, Prof. Huibert Haccou, Deventer, Holandia, DI Andrea Kreppenhofer, Wiedeń, Austria,  arch. Riccardo Marini, Edynburg, Wielka Brytania, Prof. arch. Hildebrand Machleidt, Berlin, Niemcy.

Zachętą do udziału w konkursie jest z pewnością pula nagród:300 tysięcy za pierwsze miejsce, 150 tys. za drugie, 75 tys. za trzecie oraz wyróżnienia - po 25 tysięcy złotych.

Nagroda jest współfinansowana przez ArcelorMittal Poland.

Termin nadsyłania prac upływa 25 czerwca. Nagrodzone projekty będzie można zobaczyć od 5 lipca. Regulamin konkursu będzie dostępny pod adresem www.bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-03-14
Data aktualizacji: 2012-03-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź