Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nie będzie podwyżki czynszów

To dobra wiadomość dla rodzin, które mieszkają w gminnych lokalach. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zdecydował, że w tym roku czynsz za mieszkania komunalne nie podrożeje.

„Doszedłem do wniosku, że sytuacja finansowa i bytowa wielu krakowian nie poprawiła się w porównaniu do ubiegłego roku” – zauważył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.  „Biorąc pod uwagę zakres podwyżek, które już objęły mieszkańców, zdecydowałem o niepodwyższaniu stawek czynszowych w 2012 roku” – dodał Jacek Majchrowski.

Zamrożenie opłat czynszowych obejmie ok. 21 tys. mieszkań komunalnych, administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych.

Zgodnie z obowiązującym obecnie Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 – 2012, stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego w Krakowie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent w drodze zarządzenia. Wysokość czynszu najmu może być aktualizowana od 1 sierpnia danego roku w oparciu o analizę danych przekazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych tj. informacji o przychodach i wydatkach związanych z zasobem w bieżącym roku i roku poprzednim oraz o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w drugim półroczu roku poprzedniego.

Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Nr 2515/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości czynszu opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego ustala stawkę czynszu od 3,08 zł/m2 do 7,87 zł/m2.

„W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, dochody wielu gospodarstw domowych się pogorszyły, a podwyżka czynszów byłaby nie do udźwignięcia przez wiele krakowskich rodzin. Tym samym coraz więcej gospodarstw domowych przestałoby się wywiązywać ze zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku najmu generując kolejne zaległości, a tym samym wpływając na zmniejszenie ściągalności czynszu” – napisał Prezydent Jacek Majchrowski w liście do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

Jak czytamy w piśmie, analiza planowanego w bieżącym roku przychodu z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w stosunku do planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobu wykazała, iż w 2012 r. przewidywany jest przychód w wysokości 66 650 000 zł w stosunku do 53 315 425 zł wydatków. Natomiast analiza powyższych wielkości w 2011 r. wykazała, iż przychód z tytułu czynszu najmu lokali w 2011 r. wyniósł 68 426 761 zł, (uzyskane wpływy wyniosły 55 099 024 zł), a wydatki kształtowały się na poziomie 53 950 258 zł – zatem środki finansowe z przychodu pokryły poniesione koszty związane z utrzymaniem zasobu. Z przekazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych danych ściągalność w lokalach mieszkalnych w budynkach Gminy Miejskiej Kraków za okres I –XII 2011 r. wyniosła około 85 %.

„W świetle powyższego stosownie do przepisu § 9 (…) do Wieloletniego programu aktualizacja stawek czynszu od dnia 1 sierpnia 2012 r. jest niezasadna” – zauważył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. (JD)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat