Komunikat archiwalny

O praktykach studentów AWF-u

Opracowanie i wdrożenie w krakowskich szkołach nowoczesnego programu praktyk pedagogicznych dla studentów kierunku nauczycielskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie to główny cel projektu, który zainaugurowany został dziś (19 stycznia) w magistracie.

O praktykach studentów AWF-u
Fot. www.krakow.pl

W konferencji inaugurującej projekt udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Stowarzyszenia „Edukacja dla Przedsiębiorczości” oraz Towarzystwa „Amicus”. Podczas spotkania rozmawiali m.in. o założeniach i sposobach realizacji projektu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

Projekt „Praktyczne Wychowanie Fizyczne opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF w Krakowie” (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) zakłada wypracowanie nowych rozwiązań w praktycznym kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu opiekuńczo-wychowawczego. Nowy model praktyk ma też sprzyjać budowaniu modelowej współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami realizującymi praktyki pedagogiczne dla studentów.

Projektem zostaną objęte trzy kolejne roczniki studentów studiów nauczycielskich na poziomie licencjatu. Będzie realizowany do końca 2014 r. W ramach projektu, każda biorąca w nim udział szkoła (35 szkół podstawowych i 30 gimnazjów) wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt sportowy o wartości siedmiu tysięcy złotych. Łącznie na doposażenie szkół zaplanowano 455 000 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do udziału w projekcie zrekrutowanych zostało 29 szkół podstawowych. Gimnazja i pozostałe 6 szkół podstawowych rozpocznie uczestnictwo w projekcie od września 2012 roku.

Liderem projektu jest AWF w Krakowie, a partnerami: Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” Kraków oraz Towarzystwo „Amicus”
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.praktykiwf.awf.krakow.pl. (KF)

Tagi: sport, kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także