Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nie bądź obojętny

W związku z bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, MOPS apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym lub Straż Miejską. Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986  dyżurni czekają na wszelkie informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami (streetworkerami) MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie w zimie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09 e-mail: db@mops.krakow.pl.
Na stronie internetowej www.mops.krakow.pl dostępna jest mapa z zaznaczonymi  miejscami, w których bezdomni mogą uzyskać pomoc. Mieszkańcy Krakowa mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym oraz w punkcie konsultacyjnym, w którym pomocy osobom bezdomnym udzielają streetworkerzy MOPS - ul. Felicjanek 15/1, tel. 12 429 30 41.

W ciągu roku w Krakowie przebywa ok. 2200 osób bezdomnych. Osoby bezdomne otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień. Z myślą o osobach bezdomnych MOPS realizuje projekty socjalne „Akcja Zima” i „Bezpieczne ciepło”. Ważnymi elementami projektu są działania o charakterze prewencyjnym, polegające na monitorowaniu miejsc przebywania osób bezdomnych w miesiącach zimowych. Są to cykliczne przedsięwzięcia, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu utraty zdrowia lub życia osób bezdomnych wskutek nadmiernego wychłodzenia organizmu lub wystąpienia pożaru i zaczadzenia w lokalach niemieszkalnych, zajmowanych przez osoby bezdomne. Adresatami projektu socjalnego „Akcja Zima” są osoby bezdomne przebywające na terenach kolejowych, na klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz w pomieszczeniach niemieszkalnych tj. w pustostanach, altanach działkowych, kanałach ciepłowniczych. Projekt jest realizowany przez MOPS we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Ochrony Kolei oraz Komendą Straży Miejskiej. W godzinach wieczornych i nocnych patrolowane są tereny, na których przebywają osób bezdomne. Osoby bezdomne są informowane o formach pomocy oraz zasadach jej udzielania oraz zachęcane do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się osobie bezdomnej miejsce noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

W Krakowie funkcjonują placówki dla bezdomnych kobiet – zapewniają 200 miejsc i mężczyzn – ok. 400 miejsc. Osoby bezdomne uzyskują też schronienie i pomoc specjalistyczną w placówkach dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób uzależnionych. Pomoc medyczną osoby bezdomne mogą uzyskać w Przychodni przy ul. Olszańskiej 5. W 11 punktach wydawana jest pomoc rzeczowa, odzież, obuwie zimowe.

10 jadłodajni wydaje ciepłe posiłki, a w 10 punktach można otrzymać suchy prowiant. Wszystkie adresy miejsc, w których można uzyskać pomoc, znajdują się w przygotowanej dla osób bezdomnych ulotce, która rozdawana jest wszystkim osobom bezdomnym.

Więcej informacji na stronie www.mops.krakow.pl (JD)

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat