Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Profilaktyka uzależnień w 2011

Kampanie informacyjno – edukacyjne, zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, bezpłatna oferta działań profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców – to najważniejsze elementy realizowane przez Miasto Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011.

W ciągu roku Urząd Miasta Krakowa zakupił prawie 50 tys. świadczeń zdrowotnych dla 7 tys. osób – uzależnionych i członków ich rodzin. Równocześnie w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” dofinansowano 26 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, w których wzięło udział 11 tys. osób.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła na dyżurach dla mieszkańców 1,7 tys. osób, kierując do sądu ponad 300 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień objęło programami profilaktycznymi 4,5 tys. uczniów, nauczycieli i rodziców w 100 szkołach. Oprócz tego 50 krakowskich placówek wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Działania Miasta doceniła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączając Kraków do Sieci Gmin Wiodących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. (JD)

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-12-22
Data aktualizacji: 2011-12-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź