Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wyniki rekrutacji do przedszkoli

W środę (23 kwietnia) ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015. Do placówek przyjęto 90,4 % zgłoszonych dzieci (17 466 z 19 318 zgłoszonych dzieci).

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli będą mogli od 24 kwietnia br. do 5 maja podpisywać umowy. Niezrobienie tego w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca i zwolnieniem go dla innego dziecka. Na miejsca te rekrutować będą mogły się dzieci nieprzyjęte do żadnego przedszkola – w trakcie rekrutacji uzupełniającej. Terminy rekrutacji uzupełniającej określa indywidulanie dyrektor przedszkola.

W postępowaniu rekrutacyjnym elektroniczny nabór w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzono na 18 333 miejsc (po weryfikacji zgłoszeń i wykreśleniu oddziałów „0" do których nie złożono wystarczającej liczby podań pozostało 17 920 miejsc). Liczba ta nie obejmuje ponad 300 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych.

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać z oferty publicznych niesamorządowych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków (w trwającym roku szkolnym 2013/2014 dysponują one w sumie ponad 9 550 miejscami). Również Młodzieżowe Domy Kultury posiadają ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3-4 lat.

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych placówek przyjęto 90,4% zgłoszonych dzieci (w roku ubiegłym było to: 87,7% dzieci). W elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 19 318 dzieci – w tym 9 286 dziewczynek10 032 chłopców (w ubiegłym roku wszystkich dzieci było 20 096). W systemie zarejestrowano 10 937 dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne. Do oddziałów przy szkołach podstawowych złożono 888 podań, a do przedszkoli 7 493 podań (bez kontynuacji).

W wyniku postępowania rekrutacyjnego w samorządowych przedszkolach i szkołach znalazło miejsce 17 466 dzieci (w ubiegłym roku było ich 17 617). Podział na roczniki: 2007 – 32 dzieci; 2008 – 3489 dzieci; 2009 – 5580 dzieci; 2010 – 4573 dzieci; 2011 – 3792 dzieci.

Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych samorządowe placówki dysponowały jeszcze 454 wolnymi miejscami (w ubiegłym roku było ich 479) w przedszkolach i szkołach podstawowych. W tym: w przedszkolach – 287, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. „oddziały 0") – 167.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone dziś (23 kwietnia, środa) o godz. 9:00 w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl. W celu zapisania dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnym miejscem należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce było w Przedszkolu nr 145 - II lokalizacja przy ul. Judyma 8 na osiedlu Kliny (3,58 osoby na jedno miejsce). W następnej kolejności: w Przedszkolu nr 122 (2,96 osoby na jedno miejsce), Przedszkolu nr 95 (2,82 osoby na jedno miejsce) oraz Przedszkolu nr 58 (2,8 osoby na jedno miejsce).

Do 23 kwietnia 2014 r. do pierwszych klas samorządowych szkół podstawowych zapisanych zostało 6 914 dzieci, w tym dzieci sześcioletnich: 2 467 (dzieci urodzone w 2008 r.). Spośród 2 467 dzieci sześcioletnich zapisanych do klas pierwszych – z dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r. zapisano: 2 080, z drugiej: 387. Do tej pory najwięcej dzieci sześcioletnich zapisano do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 (235 dzieci).

W elektronicznym systemie rekrutacji zarejestrowano 901 dzieci, które uzyskały odroczenie i będą uczęszczać do przedszkoli a nie pierwszych klas szkół podstawowych.


WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW:

- 24.04-5.05 – Podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych (umowy z rodzicami dzieci kontynuujących mogą być podpisywane w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektora przedszkola);

- 6.05 godz. 9:00 – Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji);

- od 7.05 – Rekrutacja uzupełniająca (terminy indywidualne określa dyrektor przedszkola – system elektroniczny wspomaga rekrutację uzupełniającą od 7.05 do 31.08).

 

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

- 30.04 godz. 9:00 - Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do KR o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia KR).

- od 5.05 - Rekrutacja uzupełniająca (system elektroniczny wspomaga rekrutację uzupełniającą od 5.05 do 31.08).

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS/JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat