Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 30,75 µg/m3 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 00:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 00:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 01:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 00:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 01:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 00:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 00:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-10 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA