Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 27 µg/m3 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23 08:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-22
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA