Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21,75 µg/m3 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-22 04:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA