Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 26 µg/m3 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 14:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 14:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 14:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 15:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 14:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 14:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2020-04-01 14:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA