Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 32,75 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 20:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 20:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 20:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 20:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 20:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 20:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-23 20:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA