Stan powietrza umiarkowany niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 60,13 µg/m3 PM10 - 96µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-17 23:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-17 23:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-17 23:00 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-17 23:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-17 23:00 PM10 - 76µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-17 23:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA