Stan powietrza niekorzystny zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 255,192,0 PM10 - 109,25 µg/m3 PM10 - 133µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 00:00 PM10 - 82µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 00:00 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 01:00 PM10 - 110µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 00:00 PM10 - 126µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 01:00 PM10 - 89µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 00:00 PM10 - 89µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 00:00 PM10 - 129µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-13 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA