Stan powietrza umiarkowany niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 59,5 µg/m3 PM10 - 110µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 01:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 51µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 01:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-18 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA