Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nota prawna

Materiały fotograficzne / graficzne / tekstowe / dźwiękowe zamieszczane w OTO FOTO Kronice Miasta Krakowa podlegają ochronie prawnej. Zakres wykorzystania nie może naruszać prywatności osób fizycznych, w tym dóbr osobistych oraz wizerunku osoby uwidocznionej na zdjęciu. Materiał przedstawiający wizerunek lub informacje dotyczące osoby pełniącej funkcje publiczne powinien być wykorzystywany w celu ilustrowania działań
o charakterze publicznym, tak aby publikacja lub kontekst nie naruszał interesów, prestiżu, dobrego imienia Gminy Miejskiej Kraków (w tym jednostek Gminy. 

Wszelkie wykorzystywanie materiałów pochodzących z OTO FOTO Kroniki Miasta Krakowa w celach komercyjnych, politycznych wymaga pozyskania zgody Kancelarii Prezydenta UMK.  Publikujący zobligowany jest do identyfikacji materiału poprzez oznaczenie autora oraz źródła pochodzenia
cyt.: "imię i nazwisko, Kancelaria Prezydenta".

Dozwolone korzystanie ze zdjęcia/zdjęć nie stanowi zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) figurujących na zdjęciu (zdjęciach). Korzystający zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie szczególnej ostrożności.

Kancelaria Prezydenta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezprawnym wykorzystaniem materiałów pochodzących z OTO FOTO Kroniki Miasta Krakowa, w tym  za roszczenia osób trzecich dot. bezprawnego rozpowszechniania wizerunku.

pokaż metkę
Autor: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Osoba publikująca: Natalia Wójs
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-05-27
Data aktualizacji: 2016-08-22
Powrót