Materiał archiwalny
Koncepcja

REKLAMY I SZYLDY

ZOBACZ KRAKÓW W NOWEJ ODSŁONIE

Chaos reklamowy zakłóca właściwą identyfikację i postrzeganie przestrzeni publicznej, prowadząc do przeciążenia informacyjnego. Ograniczenie liczby reklam spowoduje lepszy odbiór całości wysyłanych komunikatów reklamowych.

W celu określenia zasad i warunków sytuowania reklam wyznaczono cztery strefy krajobrazowe:

 1. obszar ochrony krajobrazu historycznego
 2. obszar ochrony krajobrazu istotnego,
 3. obszar ochrony krajobrazu przyrodniczego,
 4. obszar ochrony krajobrazu lokalnego.

W każdej z czterech wyznaczonych stref, w formie zakazów, dopuszczeń i nakazów, określono zasady i warunki sytuowania reklam wolnostojących, reklam na obiektach i szyldów.

Dla drugiej strefy krajobrazowej opracowano „Karty wskazań”, w których precyzyjnie wskazano miejsce sytuowania i formę wolnostojących nośników reklamowych. W uchwale przyjęto również regulacje określające gabaryty tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe.

Na podstawie przyjętych regulacji, sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej - za wyjątkiem szyldu - będzie podlegało tzw. „opłacie reklamowej”. W uchwale określono roczny termin dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do ustalonych zakazów, zasad i warunków.

Istotny element prezentowanej koncepcji stanowi prawo do umieszczenia przez każdy podmiot gospodarczy jednego bezpłatnego szyldu informującego o prowadzonej działalności.

mapa
schemat
Dalej
I strefa ochrony
krajobrazu priorytetowego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Reklama
Reklamy I strefa

wybrane zasady

NA OBIEKTACH:

 • Każdy przedsiębiorca może umieścić jedną reklamę prowadzonej działalności,
 • Wielkość reklamy nie może przekroczyć powierzchni 1m²,
 • Określono zasady sytuowania reklam na budynkach.

WOLNOSTOJĄCE :

 • Zakaz sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
 • Określono zasady sytuowania tymczasowych wolnostojących reklam instalowanych na czas trwania imprez miejskich
Dalej
I strefa ochrony
krajobrazu priorytetowego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Szyldy
Szyldy I strefa

wybrane zasady

 • Wielkość szyldu nie może przekroczyć powierzchni 1m²;
 • Szyld należy umieścić w obrębie parteru budynku.
Dalej
II strefa krajobrazowa
Obszar ochrony krajobrazu istotnego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Reklama
Reklamy II strefa

wybrane zasady

NA OBIEKTACH:

 • każdy przedsiębiorca może umieścić dwie reklamy prowadzonej działalności,
 • wielkość pojedynczej reklamy nie może przekroczyć powierzchni 1m²;
 • reklamę należy umieścić w obrębie parteru budynku;
 • reklama umieszczona na szybie może stanowić maksymalnie 20 % powierzchni witryny;

WOLNOSTOJĄCE :

 • sytuowanie wolnostojących urządzeń reklamowych na zasadach określonych w kartach wskazań;
Dalej
II strefa krajobrazowa
Obszar ochrony krajobrazu istotnego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Szyld
Szyldy II strefa

wybrane zasady

 • wielkość szyldu nie może przekroczyć powierzchni 1m²;
 • szyld należy umieścić:
  • w obrębie parteru budynku lub
  • na ogrodzeniu lub
  • w przedogródku posesji (w formie totemu) na terenie prowadzonej działalności.
Dalej
III strefa krajobrazowa
Obszar ochrony krajobrazu przyrodniczego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Reklama
Reklamy III strefa

wybrane zasady

NA OBIEKTACH:

 • zakaz umieszczania reklam na obiektach budowlanych

WOLNOSTOJĄCE :

 • zakaz sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 • określono zasady sytuowania tymczasowych wolnostojących reklam instalowanych na czas trwania imprez miejskich.
Dalej
III strefa krajobrazowa
Obszar ochrony krajobrazu przyrodniczego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Szyld
Szyldy III strefa

wybrane zasady

 • wielkość szyldu nie może przekroczyć powierzchni 1m²;
 • szyld należy umieścić:
  • w obrębie parteru budynku lub
  • na ogrodzeniu lub
  • przedogródku posesji (w formie totemu lub wysięgnika) na terenie prowadzonej działalności.
Dalej
IV strefa krajobrazowa
Obszar ochrony krajobrazu lokalnego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Reklama
Reklamy IV strefa

wybrane zasady

NA OBIEKTACH:

 • każdy przedsiębiorca może umieścić reklamy prowadzonej działalności;
 • wielkość pojedynczej reklamy umieszczonej w obrębie parteru budynku nie może przekroczyć powierzchni 3m²;
 • określono szczegółowe zasady sytuowania reklam powyżej parteru budynku;
 • reklama umieszczona na szybie może stanowić max. 40% powierzchni witryny.

WOLNOSTOJĄCE :

 • Określono następujące parametry reklam sytuowanych wzdłuż dróg:
  • powierzchnie,
  • wysokości reklamy,
  • min. odległość pomiędzy wolnostojącymi reklamami,
  • min. odległość sytuowania wolnostojących reklam od krawędzi jezdni.
 • Sprecyzowano warunki sytuowania reklam w terenach obsługi obiektów usług.
Dalej
IV strefa krajobrazowa
Obszar ochrony krajobrazu lokalnego
Zasady i warunki sytuowania
tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
Szyld
Szyldy IV strefa

wybrane zasady

 • wielkość szyldu nie może przekroczyć powierzchni 1m²;
 • szyld należy umieścić:
  • w obrębie parteru budynku lub
  • na ogrodzeniu lub
  • w formie totemu (wspólnego dla kilku podmiotów) na terenie prowadzonej działalności.
do góry