Konferencja pt. "Gospodarka odpadami komunalnymi - wyzwania dla samorządów"

Bezpłatna konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów” 8 lutego 2012, godz. 9:30 – 14:30 Wieliczka, - Kopalnia Soli - Centrum konferencyjne - Komora Drozdowice IV

Gospodarka odpadami komunalnymi to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku.
Podpisana została nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy konieczność wypracowania nowych rozwiązań, w tym określenia głównych priorytetów w zakresie gospodarki odpadami oraz ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

Naszym zamiarem jest stworzenie miejsca spotkań dla przedstawicieli samorządów, spółek miejskich, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych, celem przybliżenia tematyki jakże aktualnej
w obecnym czasie..

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tematyki gospodarki odpadami komunalnymi  pod kątem:
• Zmian dotyczących wymogów i regulacji  prawnych na podstawie nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Przestawienia nowoczesnych modeli zarządzania odpadami komunalnymi
• Możliwości i zagrożenia  związane z reorganizacją systemu zarządzania gospodarką komunalną.
• Prezentacji i porównania proponowanych technologii dotyczących zagospodarowania odpadów.
• Stanu bieżącego i perspektyw tworzenia modeli gospodarowania odpadami
na przykładzie wybranych jednostek gminnych i prywatnych.
• Dialogu ze społecznością lokalną, którą bezpośrednio dotykają zmiany.
• Pozyskiwania środków finansowych na inwestycje związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Termin:
8 lutego 2012 r.
Telefon:
12 627 04 20
Fax:
12 627 04 20
Email:
biuro@europa.org.pl

Organizator:

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom
Data: 2012-01-30 pokaż metkę
Osoba publikująca: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta