Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Straż miejska podsumowała kontrole pieców w IV kwartale 2021 r.

1760 kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszych trzech miesiącach sezonu grzewczego 2021 r. Ujawnili 31 wykroczeń, nałożyli 19 mandatów karnych, sporządzili siedem wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli pięć osób.

Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Działania strażników

W sezonie grzewczym 2021/2022 każdy właściciel nieruchomości posiadający nadal piec na paliwo stałe zostanie skontrolowany przez strażników miejskich lub pracowników Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.

Ponadto, w ramach prowadzonych przez strażników miejskich kontroli gospodarki odpadami komunalnymi, funkcjonariusze sprawdzają te miejsca, w których potencjalnie mogą funkcjonować systemy grzewcze na paliwa stałe. Takich nieruchomości jest obecnie 590.

Uchwała antysmogowa

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw.

Od 1 września 2019 r. w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Wobec osób, które nie przestrzegają przepisów uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje: pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu (grzywna do 5 tysięcy złotych). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.


Dane nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Z każdym kolejnym rokiem powietrze w stolicy Małopolski jest coraz lepsze. Wpływ na taki stan rzeczy ma uchwała antysmogowa, a ponadto działania informacyjne i edukacyjne miasta. Dzięki nim Kraków coraz częściej określa się mianem ekologicznej metropolii, która pokazała jak skutecznie minimalizować skutki niskiej emisji, ograniczając zdecydowanie liczbę czynnych palenisk węglowych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-01-13
Data aktualizacji: 2022-01-21
Powrót

Zobacz także