Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków w programie „Stop smog”

Miasto przystąpiło do programu „Stop smog” – porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Na jego realizację w latach 2022–2024 przeznaczone jest 50 mln zł, z czego 15,5 mln zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Kraków.

Jan Graczyński

To pierwsze tak duże bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu poprawy jakości powietrza, pozyskane przez miasto w ostatnich latach. Gmina otrzyma bowiem 34,5 mln zł. Wsparcie pozwoli na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ponad 900 budynkach w Krakowie.

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Miasto planuje, że dzięki środkom z programu uda się przeprowadzić wymianę 750 nieefektywnych źródeł ciepła oraz prawie 300 termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Przedsięwzięcia niskoemisyjne, na które może zostać udzielone dofinansowanie obejmują:

  • likwidację urządzeń grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej
  • termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz likwidację urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej
  • likwidację urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, dostęp do pompy ciepła oraz zainstalowanie innego OZE
  • termomodernizację oraz likwidację urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, dostęp do pompy ciepła oraz zainstalowanie innego OZE
  • termomodernizację budynku jeśli równocześnie istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne albo budynek jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej

Wysokość dofinansowania w programie wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto beneficjent musi m.in. być właścicielem lub współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Zawarcie porozumienia pomiędzy gminą i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wynikiem zmian w programie „Stop smog” od 31 marca 2021 r. Nowe zasady realizacji programu pozwalają gminie, w której obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, ubiegać się o dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym na instalacje OZE oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych.

Stop Smog

Najważniejsze kwestie dotyczące realizacji programu „Stop smog” zawarte są w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej informacji o programie „Stop smog” na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl/stop-smog.

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-12-21
Data aktualizacji: 2022-01-02
Powrót

Zobacz także