+plus Zieleń miejska FAQ - SMOG
Komunikat archiwalny

Krakowskie powietrze coraz lepsze

Poprawia się jakość powietrza w Krakowie. Świadczą o tym dane z ośmiu stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zlokalizowanych na terenie miasta. To efekt zaangażowania krakowian w wymianę ponad 45 tys. palenisk węglowych oraz wejścia w życie zakazu palenia węglem i drewnem.

Krakowskie powietrze coraz lepsze
Fot. Jan Graczyński

Dane z ostatnich sezonów grzewczych (począwszy od października do marca każdego roku) wskazują, że jakość powietrza w stolicy Małopolski sukcesywnie się poprawia. W sezonie 2017/2018 średnie stężenie pyłu PM10 wyniosło 54 mikrogramy na metr sześcienny, w 2018/2019 – 47, a w obecnym 39 µg/m3.

– Stężenie pyłów spada. Co równie ważne, za nami pierwszy przełom roku, kiedy nie występowały warunki skutkujące wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji w Krakowie – zaznacza Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Powietrze w Krakowie

W 2019 roku zintensyfikowano prowadzone od poprzednich lat kontrole palenisk węglowych (realizowane przez straż miejską i Wydział ds. Jakości Powietrza UMK), a po 1 września – kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej. Przez cały rok nałożono 121 mandatów na łączną kwotę 23,7 tys. zł.

Tylko w latach 2012–2019, kiedy wymiana palenisk przebiegła intensywnie, na wymianę palenisk miasto przeznaczyło ponad 330 mln zł.

Wyślij

Udostępnij
Udostępnij w:
  • pokaż metkę
    Autor: KAMIL POPIELA
    Osoba publikująca: Tomasz Róg
    Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków