+plus Zieleń miejska FAQ - SMOG
Komunikat archiwalny

Palenie ognisk w Krakowie

Porządkujemy zasady dotyczące palenia ognisk na terenie Krakowa. W mieście dopuszcza się rozpalanie ogniska na powierzchni ziemi przy zachowaniu środków ostrożności. Istotne jest, by nie spalać w ognisku śmieci czy też odpadów roślinnych powstałych z pielęgnacji ogrodu, m.in. liści i gałęzi.

Palenie ognisk w Krakowie
Fot. pixabay.com

Należy pamiętać, że odpady zielone są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Więcej informacji na ten temat tutaj.

Ognisko trzeba rozpalać drewnem sezonowanym,  aby nie powodować nadmiernego zadymienia, uciążliwości dla sąsiadów. Należy również przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, aby nie wywołać pożaru.  

Czy w Krakowie można rozpalać grille? A jeśli tak, to jakie? Więcej informacji tutaj.

Wyślij

Udostępnij
Udostępnij w:
  • pokaż metkę
    Autor: KAMIL POPIELA
    Osoba publikująca: Tomasz Róg
    Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków