ZOFIA GOŁUBIEW

ZOFIA GOŁUBIEW
Fot. www.krakow.pl

Zofia Gołubiew urodziła się 20 kwietnia 1942 roku w Krakowie. Jest znanym polskim historykiem sztuki oraz autorytetem w dziedzinie muzealnictwa. Związana, przez niemal całą karierę zawodową z Muzeum Narodowym w Krakowie, w którym pracę podjęła dwa lata po ukończeniu studiów z zakresu historii sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo pełniła funkcję redaktora wydawnictw Muzeum (1974-1980), a następnie Kierownika Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby (1980-1996). Dalsze lata kariery zawodowej związane były z piastowaniem stanowiska Wicedyrektora ds. Naukowych i Oświatowych, by od kwietnia 2000 r. objąć stanowisko Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

W 1985 roku, po remoncie sal w Sukiennicach, pod autorskim nadzorem prof. Mieczysława Porębskiego, przygotowała wraz z zespołem pracowników "Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku". W 1991 r., również pod nadzorem prof. Porębskiego, zorganizowała w Gmachu Głównym "Galerię Sztuki Polskiej XX wieku", która przez wiele lat była największą tego typu prezentacją sztuki współczesnej w Polsce i stanowiła znakomitą bazę dla zorganizowanej na przełomie lat 2004/2005 nowoczesnej ekspozycji "Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku".

Jako Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie uporządkowała sytuację prawną i prawno-lokalową Muzeum oraz opracowała projekt przekształcenia czterech domów biograficznych - Oddziałów Muzeum Narodowego: Domu Jana Matejki, Domu Józefa Mehoffera, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego oraz "Atmy" - willi Karola Szymanowskiego w Zakopanem, w nowoczesne centra poświęcone czterem wielkim artystom.

W 2007 roku, po zakończeniu wieloletniego remontu, urządzony został nowy Oddział Muzeum - Pałac Biskupa Erazma Ciołka. Do ważnych Zofii Gołubiew przedsięwzięć należą również: oddanie do remontu oraz modernizacji Oddziału na I piętrze Sukiennic, decyzja o rewitalizacji kompleksu w Oddziale Czapskich oraz urządzenie nowego Oddziału przy placu Sikorskiego, polegające na odzyskaniu dla muzealnych celów zabytkowego Spichlerza (obecnie magazyn) i budowie nowego budynku na przyległej działce.

Od 1 grudnia 2000 r. pełni funkcję Członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 19 marca 2001 r. jest Członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WIESŁAW SZCZUREK