OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków":

 

1)      Administratorem Danych przetwarzanych w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków"” zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez GIODO, Nr księgi:  107658, jest Prezydent Miasta Krakowa.

2)      Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

3)      Dane osobowe zamieszczone w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków” są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji funkcji dostępnych na Miejskiej Platformie Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków", zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

4)      Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków” nie będą udostępnione innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5)      Osobie, której dane osobowe przetwarzane są w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków”, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

6)      Podanie danych osobowych, celem zamieszczenia ich w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) „Magiczny Kraków” jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w serwisie Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków"

 

II. Niniejszym oświadczam:

 

1) Zapoznałem (-am) się z treścią informacji zamieszczonej w pkt. I, w tym z informacją  o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, w celu realizacji usług dostępnych na Miejskiej Platformie Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków".

 

3) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

 

Tagi: kraków, portal

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI