Informacje prawne – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe użytkownika, podane w czasie rejestracji, będą przetwarzane tylko i wyłącznie po podpisaniu poniższego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej 'Magiczny Kraków'”:

a) Administratorem danych przetwarzanych w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej 'Magiczny Kraków'”, zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez GIODO, nr księgi: 107658, jest Prezydent Miasta Krakowa.

b) Siedzibą administratora danych jest Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

c) Dane osobowe zamieszczone w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej 'Magiczny Kraków'” są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji funkcji dostępnych na Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

d) Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej 'Magiczny Kraków'” nie będą udostępnione podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej 'Magiczny Kraków'”, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

f) Podanie danych osobowych w celu zamieszczenia ich w zbiorze „Użytkownicy Miejskiej Platformy Internetowej 'Magiczny Kraków'” jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w serwisie Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

2. Niniejszym oświadczam:

a) Zapoznałem (-am) się z treścią informacji zamieszczonej w pkt. 1, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, w celu realizacji usług dostępnych na Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków”.

c) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

Tagi: kraków, portal

Pokaż metkę
Autor: administrator MPI
Osoba publikująca: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe