Sport - stypendia sportowe

STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA – FINANSOWE WSPARCIE DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW MIASTA KRAKOWA

Sport - stypendia sportowe
Fot. Magiczny Kraków

Co roku grupa sportowców – zawodników krakowskich klubów sportowych za swoje osiągnięcia w rywalizacji sportowej otrzymuje stypendia sportowe Miasta Krakowa. W ten sposób Miasto dodatkowo stara się pomóc uzdolnionym zawodnikom w jeszcze lepszym przygotowaniu procesu treningowego i udziału w planowanych startach.

By promować rozwój sportowych talentów, Miasto przyznaje stypendia corocznie od 2002 roku. Wniosek o stypendium dla zawodnika składa klub sportowy, którego siedzibą jest Miasto Kraków. Na finansowe wsparcie mogą liczyć zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

W 2016 roku Miasto Kraków przeznaczyło na stypendia sportowe kwotę 297 600 zł, a z tego wsparcia skorzystało 68 utalentowanych sportowców. Ponadto wyróżniono 10 osób, którym przyznano jednorazowe stypendia olimpijskie na łączną kwotę 40 000 zł.

Zarządzeniem Nr 2569/2016 z dnia 30 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Należy podkreślić fakt, że na przestrzeni okresu od kiedy przyznawane są stypendia sportowe Miasta Krakowa, stypendystami byli m.in. Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Radosław Zawrotniak, Grzegorz Sudoł, Katarzyna Kłys, Marcin Pochwała, Piotr Szczepański oraz Maria Springwald.

Informacje dotyczące procedury przyznawania stypendiów, regulamin oraz wniosek dostępne są tutaj.

 

Tagi: kraków, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu