Komunikat archiwalny

Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy

Od poniedziałku (3 września) Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013, który rozpocznie się 1 listopada 2012 r.

Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy
Foto: www.krakow.pl

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków
na okres zasiłkowy 2012/2013 można pobrać i złożyć w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

- ul. Stachowicza 18: (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 18.00; tel. (12) 616 5000,

- os. Handlowe 1: od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 - 15.00; tel. (12) 680 5560.

Uwaga! Od 3 września do 31 października został uruchomiony punkt przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne w lokalizacji przy ul. Wielickiej 28 A, który obsługiwać będzie w mieszkańców Podgórza, w godz. 8.00-15.00.

Formularze wniosków są również dostępne w formie elektronicznej (format PDF)
na stronie: www.bip.krakow.pl > Rozwój Miasta > Polityki > Pomoc społeczna > Świadczenia rodzinne.

W przypadku gdy wniosek wraz dokumentami o świadczenia rodzinne zostanie złożony do dnia 30 września, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy wniosek wraz dokumentami o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 października do 30 listopada wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz o wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Wysokość kryterium dochodowego:

w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. będzie wynosić:

- 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne;

od 1 listopada 2014 r.:

- 574,00 zł na osobę w rodzinie lub 664,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012 r. będą wynosić:

-  77,00 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

- 106,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

- 115,00 zł  na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Nie ulega zmianie wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. (JD)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także