Konferencja Europejskiej Grupy do spraw Neuroblastoma

W dniach 2-4 października 2019 r. odbyła się międzynarodowa naukowo-szkoleniowa Konferencja Europejskiej Grupy do spraw Neuroblastoma (Annual General Meeting of International Society of Pediatric Oncology European Neuroblastoma Research Network - SIOPEN AGM), dotycząca jednego z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego.

Konferencja Europejskiej Grupy do spraw Neuroblastoma
Fot. materiały organizatora

Konferencja zorganizowana była przez Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UJ CM w Krakowie oraz Grupę SIOPEN pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego oraz Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Wojciecha Nowaka. W konferencji wzięło udział 170 uczestników z 25 krajów.

Europejska Grupa ds. Neuroblastoma Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej powstała w 2001 roku. Zrzesza licznych specjalistów z różnych stron świata, w tym lekarzy, pielęgniarki i naukowców. Celem tej Organizacji jest rozwój różnych aspektów diagnostyki i leczenia neuroblastoma (nerwiak zarodkowy współczulny) w celu  poprawy wyników terapii dzieci z tą chorobą na całym świecie.

Obrady były bardzo intensywne, przedstawiały wiedzę na najwyższym światowym poziomie. Prezentowane najnowsze wyniki badań wywoływały gorące dyskusje. Czas wolny przeznaczono na przedstawienie gościom piękna Krakowa. Wyjeżdżając, uczestnicy wyrażali bardzo pozytywne opinie o sposobie organizacji konferencji i jej rezultatach.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Kinga Stoszek
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie