Przepisy prawne

Przepisy prawne
Fot. Magiczny Kraków

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych:

 

Wykaz obiektów świadczących usługi hotelarskie,  innych niż obiekty hotelarskie wpisanych do  ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa - można pobrać tu. [excel]

Procedura wpisu  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim  do ewidencji  obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

http://www.bip.krakow.pl

 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

http://www.msport.gov.pl/

https://bip.msit.gov.pl/

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

https://www.turystyka.gov.pl/

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Departament Turystyki i Sportu w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki