Przystanki turystyczne dla autokarów

Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa

Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych (do 10 min.), usytuowane w centrum Krakowa, przeznaczone są wyłącznie dla pojazdów dowożących zorganizowane grupy turystów, tzn. będące pod opieką osoby reprezentującej organizatora imprezy (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych; Dz.U. z 2014 r. poz. 196). Miejsca ograniczonego postoju dla autokarów turystycznych są oznaczone znakiem D-18a („parking - miejsce zastrzeżone”) i tabliczką o treści: „Wyłącznie dla autokarów turystycznych. Postój maks. 10 min.”

  1. Do przystanku kierowca autokaru może podjeżdżać wyłącznie w celu dowiezienia lub zabrania oczekującej tam grupy turystów.
  2. Podczas postoju na przystanku należy wyłączyć silnik.
  3. Aby utrzymać płynność ruchu drogowego, kierowca powinien ruszyć z przystanku natychmiast po opuszczeniu lub wejściu pasażerów do autobusu. Czas postoju autokaru nie może przekraczać 10 minut.

Przystanki turystyczne dla autokarów

Brak wyników wyszukiwania
Lista Twoich koszyków
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych