Stan powietrza zły zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 255,0,0 PM10 - 158,57 µg/m3 PM10 - 171µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00 PM10 - 151µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00 PM10 - 147µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00 PM10 - 178µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00 PM10 - 194µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00 PM10 - 185µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA