Krakowskie Obiekty Noclegowe

Praktyczne informacje dla właścicieli obiektów innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

 

Świadczysz usługi noclegowe?

(popularnie zwane turystycznym najmem krótkoterminowym)

Krakowskie Obiekty Noclegowe
Fot. Magiczny Kraków

 

PAMIĘTAJ:

 • Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję1 obiektów świadczących usługi hotelarskie, (tzw. niekategoryzowanych) niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - art. 38 ust. 3 ustawy2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
 • Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy2, przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji1.
 • Zgłoszenie do ewidencji1 dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.
 • Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
 • Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl - złóż wniosek/turystyka i sport
 • Wpis do ewidencji1 nie podlega opłatom skarbowym.
 • Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji1 można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: kon@um.krakow.pl
 • Lista aktów prawnych dotyczących ww. działalności można pobrać tutaj.
 • Wykaz ww. obiektów noclegowych można pobrać tutaj [Excel] a dane liczbowe tutaj [Excel].

UWAGA:

 • Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji1 zgodnie z Kodeksem Wykroczeń podlega sankcjom karnym.
 • PRZEDSIĘBIORCO! Poproś swoich gości o poszanowanie komfortu życia mieszkańcónalepka Respect.jpgw.

Użyte przypisy:

1Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

 

 • O czym warto wiedzieć świadcząc usługi noclegowe w obiektach niekategoryzowanych? [ulotka pdf]

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki