Portal Edukacyjny

Portal Edukacyjny – www.portaledukacyjny.krakow.pl - to internetowy serwis edukacyjny Krakowa, podstawowe źródło informacji o funkcjonowaniu oświaty w mieście. Powstał z myślą o sprawnym funkcjonowaniu krakowskich placówek oświatowych oraz w trosce o wygodę uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.

Portal Edukacyjny
Fot. Magiczny Kraków

Portal Edukacyjny jest częścią systemu informatycznego  (Platforma Edukacyjna) wspomagającego pracę Wydziału Edukacji. Zawiera informacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów: uczniowie i rodzice znajdą tu informacje o zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i konkursach, nauczyciele mają możliwość pobrania druków niezbędnych m.in. do złożenia oferty o pracę, wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego, itp.

             Za pośrednictwem Portalu odbywa się - prowadzona w mieście od kilku lat – e-rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach  Platformy Edukacyjnej funkcjonują również inne moduły, np. zawierająca podstawowe  informacje, uzupełniana przez dyrektorów, baza danych placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest gmina Kraków,  czy moduł usprawniający kontrolę obowiązku kształcenia.

            Portal Edukacyjny, jak i poszczególne moduły, funkcjonują w ramach jednego systemu (Platforma Edukacyjna), co pozwala na sprawne zarządzanie informacjami i zapewnia ich spójność. W oparciu o gromadzone dane istnieje możliwość rozbudowy systemu o nowe moduły i funkcjonalności.

            Portal Edukacyjny zbudowany jest z następujących elementów (umieszczonych w menu głównym):

  1. AKTUALNOŚCI – informacje o ważnych wydarzeniach, programach i projektach kierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli krakowskich szkół i placówek oświatowych;
  2. WYDZIAŁ EDUKACJI - informacje o Wydziale Edukacji, jego strukturze, zadaniach oraz ważniejszych inwestycjach oświatowych;
  3. TERMINARZ – wykaz wydarzeń organizowanych przez Wydział Edukacji;
  4. FINANSE – informacje dotyczące spraw finansowych.
  5. SZKOŁY – wykaz szkół i placówek oświatowych;
  6. PRAWO – akty prawne (Uchwały Rady Miasta Krakowa, Zarządzenia Prezydenta, Polecenia Służbowe Dyrektora Magistratu) i procedury;
  7. PLIKI DO POBRANIA – informacje dla uczniów (m.in. dofinansowanie do wyjazdów, obozów), nauczycieli (m.in. dofinansowanie do studiów), prowadzenie samorządowych placówek oświatowych, obsługa placówek publicznych i niepublicznych, Unia Europejska (stypendia unijne), inwestycje i remonty, ewidencja majątku oświatowego;
  8. LINKI – linki do ważniejszych instytucji państwowych, Zespołu Ekonomiki Oświaty, Systemu Informacji Oświatowej, itp.;
  9. ZSZO - informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

Portal Edukacyjny zapewnia bezpieczne korzystanie z zawartych  na Platformie Edukacyjnej danych - poprzez wykorzystanie funkcji bezpiecznego logowania. Jest rozszerzeniem oferty Biuletynu Informacji Publicznej, scala również informacje rozproszone po Internecie, a dotyczące funkcjonowania oświaty krakowskiej. Zapewnia codzienną komunikację z uczniami, rodzicami i nauczycielami - informacje umieszczane przez pracowników Wydziału Edukacji są aktualizowane na bieżąco.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI