Komunikat archiwalny

O mieszkaniach w magistracie

Dziś (16 stycznia, poniedziałek) w magistracie lokatorzy prywatnych kamienic będą debatować w ramach Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Spotkanie będzie podsumowaniem dotychczasowych debat. Wnioski z nich mieszkańcy przedstawią zaproszonym parlamentarzystom. W obradach udział weźmie też Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

O mieszkaniach w magistracie
Fot. www.krakow.pl

Przypomnijmy; cykl debat dotyczący spraw mieszkaniowych rozpoczął się 11 października ub. r. Uczestnicy spotkań  - strona społeczna zgłosili dotychczas m.in. postulaty:
- powołanie rzecznika-mediatora do spraw mieszkaniowych przy prezydencie Krakowa,
- powołanie komisji  weryfikacyjnej w celu kontroli nieruchomości przejętych  od Skarbu Państwa i Gminy po 1989 r. przez osoby prywatne,
- ratyfikacji Karty Praw Lokatorów przez parlament i rząd,
- uwzględnienie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012, jak również w wieloletnim planie inwestycyjnym, finansów na budownictwo komunalne, socjalne, remonty budynków gminnych i pozyskiwanie lokali mieszkalnych,
- uchwalenie nowej ustawy o ochronie praw lokatorów skutecznie chroniącej lokatorów, opracowanej przy czynnym udziale strony społecznej z uwzględnieniem Karty Praw Lokatorów,
- uchylenia zasad określonych uchwałą nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa,  tworzących strefę mieszkaniową nie przeznaczoną na wynajem,
- zmiany polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków poprzez dynamiczną realizację budownictwa mieszkaniowego na terenach Gminy;   
- rozliczania kaucji wpłaconej przez lokatora w momencie otrzymania lokalu mieszkalnego oraz rozliczania kosztów poniesionych na remont mieszkania;
- obowiązkowego zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z zasobów gminy, z lokatorami wyprowadzanymi z zasobów prywatnych;
- zobowiązania Gminy do wypłacania odszkodowania lokatorom wyrzucanym przez obecnych właścicieli w sytuacji, gdy gmina nie zapewnia im mieszkania zamiennego.  
Wnioski skierowane zostały do: Prezydenta Krakowa, radnych i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, posłów i senatorów z województwa Małopolskiego oraz posłów w Parlamencie Europejskim, wojewody małopolskiego, organizacji lokatorskich w Polsce, organizacji zrzeszających właścicieli nieruchomości w Krakowie, prezesów sądów, Izby Skarbowej. Uczestnicy złożyli ponadto do Rady Miasta Krakowa wniosek o powstrzymanie wyprzedaży terenów (działek) niezabudowanych, będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, a mogących stać się terenami przeznaczonymi pod budownictwo komunalne i socjalne.
Kraków corocznie w ramach posiadanych środków finansowych pozyskuje do zasiedlenia lokale mieszkalne. W latach 2003-2011 pozyskano prawie 3000 lokali. Łącznie Wydano na ten cel blisko 150 mln złotych. Liczba lokali, jakimi obecnie chwili dysponuje Gmina Miejska Kraków jest niewystarczająca, by w pełni zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób uprawnionych lub ubiegających się o skorzystanie z pomocy Miasta. Szansą na szybkie powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, jest budowa lokali komunalnych przy udziale partnera prywatnego. Obecnie wytypowane zostały dwie lokalizacje przeznaczone pod realizację inwestycji. Są to nieruchomości położone przy: ul. Jana Kantego Przyzby, Zalesie oraz przy ul. Łazy (346 lokali mieszkalnych i 1775 m2 powierzchni przeznaczonej pod działalność usługową).
Szczegółowe relacje z debat Okrągłego Stołu Mieszkaniowego publikowane są pod adresem www.dialoguj.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także