Uroczysty Capstrzyk pod kopcem Józefa Piłsudskiego

5 sierpnia 2018
foto - B. Świerzowski
Kopiuj link