Order Oficera Legii Honorowej dla Księdza Franciszka Kardynała Macharskiego

22 stycznia 2007
Kopiuj link