Materia Prima. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.

Materia Prima. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy.
Fot. www.krakow.pl

http://materiaprima.pl/

I edycja testiwalu w tej formule - 2010 rok

Festiwal dedykowany teatrowi formy jest kontynuacją tradycji polskiego teatru plastycznego twórców takich jak Tadeusz Kantor czy Józef Szajna...


„Teatr plastyczny to rodzaj teatru i inscenizacji oparty w dużej mierze na sztukach plastycznych. Widowiska teatru plastycznego składają się z obrazów o wyszukanej formie, których zestawienie w większym stopniu niż tekst tworzy działania sceniczne. Cechą znaczącą teatru plastycznego jest możliwość, dzięki obrazom, bezpośredniego odwołania się do podświadomości zarówno twórcy jak i widzów.” / za: Patrice Pavis, „Słownik terminów teatralnych”/


W ramach Festiwalu występują światowej sławy teatry i artyści, którzy zamiast słowa wybrali język plastycznych środków ekspresji: obraz, dźwięk, ruch ciała, animację form, kompozycję, kolor, światło, rytm... Swoje idee realizują poprzez różnorodne i często przenikające się gatunki teatralne: teatr maski, teatr lalek, operę, teatr tańca i ruchu, happening, akcje i instalacje plastyczne, działania cyrkowe. To teatr poetycki, a przy tym niesłychanie dynamiczny.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA SZULBORSKA-ŁUKASZEWICZ