Festiwal Teatralny - Dedykacje

Festiwal Teatralny - Dedykacje
Fot. www.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Sezony Teatralne

31-023 Kraków, Pl. św. Ducha 1

+48 12 4311938

+48 12 4311938

http://www.sezony.teatralne.krakow.pl/

sezony@teatralne.krakow.pl

 

I edycja festiwalu 2002 rok
Festiwal na tle innych festiwali krajowych i zagranicznych wyróżnia się oryginalną formułą. Każda, bowiem z jego edycji dedykowana jest wielkiemu twórcy teatralnemu (lub ważnemu nurtowi teatralnemu). Festiwal stara się pokazać jak ów wybitny autor teatralny jest czytany przez współczesnych, jak zróżnicowane kulturowo i historycznie regiony Europy rozumieją go dzisiaj. Niezwykłej wagi nabiera też możliwość pokazania jak poszczególne kraje, zwłaszcza w perspektywie polityczno-ekonomicznego zjednoczenia Europy, rozmawiają ze sobą językiem teatru Moliera czy Czechowa i w jaki sposób europejski teatr współczesny przegląda się w swojej wielkiej tradycji, jak z nią dialoguje i jak nadaje jej żywy puls naszego czasu. Kraków jest miastem stworzonym dla tego rodzaju konfrontacji. Nie tylko przez swoją wielokulturowość i historyczne krzyżowanie się różnych wpływów. Ale także jako miasto, w którym rodziły się awangardy promieniujące na sztukę Europy - od Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego reformatora sztuki teatralnej po Tadeusza Kantora. Pierwsza edycja festiwalu (2002 r.) dedykowana była Molierowi. Następne lata to sezony: Antoniego Czechowa - 2004 r. (setna rocznica śmierci) oraz Samuela Becketta - 2006 r. (setna rocznica urodzin) oraz planowane: Bertolta Brechta - 2008 r. (w 110. rocznicę urodzin), Williama Szekspira - 2010 r. Stowarzyszenie Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe zostało powołane w 2001 roku. Wśród jego założycieli znalazły się wybitne postacie krakowskiego życia teatralnego oraz osoby doświadczone przy organizacji prestiżowych imprez, projektów kulturalnych i festiwali.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny
Podmiot publikujący: