MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH ,,KRAKOWIAK''

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH ,,KRAKOWIAK''
Fot. www.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie

ul. Krowoderska 8. Kraków

tel. (+4812)  430 00 25,

(+4812)  422 44 42

www.cmjordan.krakow.pl

sekr_cm@bci.krakow.pl

 

 

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych służą lepszemu poznaniu i pogłębianiu przez dzieci i młodzież wiedzy o rodzimej kulturze ludowej i wyrosłych na jej gruncie narodowych tańcach polskich.

Spotkania dają zespołom możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, jak również są okazją do spotkań konsultacyjnych zespołów z fachowcami oceniającymi głównie poprawność wykonania tańców narodowych (krakowiak, polonez, kujawiak, mazur, oberek).

Głównym celem Festiwalu jest podtrzymanie tradycji tańca krakowskiego będącego tańcem ludowym, ochrona przed zanikiem możliwie autentycznej formy polskich tańców narodowych i ich upowszechnianie oraz wychowanie w poszanowaniu tradycji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny
Podmiot publikujący: