DNI TISCHNEROWSKIE

DNI TISCHNEROWSKIE
Fot. www.krakow.pl

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

+48 12 619 95 00
+48 800 130 082

www.tischner.pl

 

 

 

 

 

I edycja -2000 rok

W tym roku po raz dziewiąty spotkają się w Krakowie wszyscy, dla których myśl księdza Józefa Tischnera nadal jest żywa i prowokuje do dyskusji. Głównym organizatorem tegorocznej edycji jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, który obchodzi również w tym roku swój jubileusz 50 lecia. Współorganizatorami Dni Tischnerowskich są: Uniwersytet Jagielloński, Papieska Akademia Teologiczna, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Istotnym elementem programu Dni Tischnerowskich jest wręczenie Nagrody Znaku i Hestii imienia Księdza Józefa Tischnera. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego i filozoficznego stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości", publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności" oraz inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu". Nagrodę przyznaje Jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), dr Jarosław Gowin, prof. Leszek Kołakowski, prof. Krzysztof Michalski, dr Łukasz Tischner (sekretarz), Henryk Woźniakowski, abp Józef Życiński. Podczas tej uroczystości wręczone zostanie również stypendium im. Józefa Tischnera przyznane przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu młodym polskim uczonym oraz pracownikom naukowym z Polski i Stanów Zjednoczonych. W skład Jury wchodzą: bp Tadeusz Pieronek - przewodniczący, prof. Marcin Król, prof. Krzysztof Michalski, prof. Wiktor Osiatyński. Fundusz stypendium został utworzony ze środków przekazanych przez papieża Jana Pawła II, Fundację Kościuszkowską oraz The Foundation Open Society Institute. Wykład z cyklu Colloquia Tischneriana wygłosi prof. prof. Jean Delumeau, który weźmie również udział w Jaskini Filozofów.


Miejsce imprezy
Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST, Aula im. Józefa Tischnera, Collegium Witkowskiego UJ, ul. Gołębia 13, Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, ul. Westerplatte 11.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Redaktor Techniczny
Podmiot publikujący: