Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 26 µg/m3 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18 01:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-17
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA