Stan powietrza niekorzystny niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 120,57 µg/m3 PM10 - 137µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00 PM10 - 107µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00 PM10 - 104µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00 PM10 - 140µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00 PM10 - 167µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00 PM10 - 118µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 21:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA