Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 44,63 µg/m3 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 87µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 06:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-14
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA