Stan powietrza dostateczny umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 255,192,0 PM10 - 108,43 µg/m3 PM10 - 96µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 19:00 PM10 - 113µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 19:00 PM10 - 106µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 20:00 PM10 - 116µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 19:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 20:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 20:00 PM10 - 128µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-17 20:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA