Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 41,63 µg/m3 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-21 02:00 PM10 - 60µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-21 02:00 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-21 02:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 20:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-21 02:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 20:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-21 02:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-19 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA