Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 54,5 µg/m3 PM10 - 76µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 02:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 02:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 04:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 02:00 PM10 - 69µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 04:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 02:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 02:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2019-12-07 02:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA