Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 26,25 µg/m3 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-19 19:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA