Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 36,75 µg/m3 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 20:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA