Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 28,25 µg/m3 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-17 11:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA