Komunikaty drogowe

Zmiana funkcji przystanku

Uprzejmie informujemy, że od 28.03.2015 r. (sobota) przystanek „Bałuckiego" dla linii 112, 162 i 412 funkcjonuje jako „na żądanie" we wszystkie dni tygodnia przez cały dzień.

Przywrócenie linii 221 na stałą trasę

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem prac drogowych na ul. Grabskiej w Niepołomicach od 31.03.2015 r. linia aglomeracyjna nr 221 powróci na swoją stałą trasę.

Przystanek "Niepołomice Wodna n/ż" (w obu kierunkach) zostanie przywrócony do stałej lokalizacji.

Korekta rozkładów jazdy

Uprzejmie informujemy, że od 30.03.2015 r. (poniedzialek) zostały wprowadzone korekty rozkładów jazdy:

 • linii 18 - w dni powszednie celem poprawy regularności kursowania w porannym szczycie komunikacyjnym,
 • linii 106, 166 – w soboty i święta celem poprawy koordynacji obu linii,
 • linii 124/424 – w dni powszednie celem urealnienia czasu przejazdu,
 • linii 163 – w dni powszednie kurs z Kombinatu o godz. 22:26 zostanie przesunięty na godz. 22:41,
 • linii 239 – w dni powszednie kurs o godz. 4:57 z Jeziorzan zostanie przesunięty na godz. 4:40, kursy z Salwatora zostaną przesunięte z godz. 4:19 na 4:03 oraz z godz. 4:53 na 5:00.
Korekta rozkładów jazdy

Uprzejmie informujemy, że od 28.03.2015 r. (sobota) zostały wprowadzone korekty rozkładów jazdy:

 • linii 112, 203, 207, 227 – we wszystkie dni tygodnia celem urealnienia czasu przejazdu,
 • linii 123, 139, 439 – w dni powszednie celem urealnienia czasu przejazdu,
 • linii 174 - w dni powszednie kurs z Kombinatu o godz. 22:23 zostanie przesunięty na godz. 22:28,
 • linii 237 – we wszystkie dni tygodnia celem urealnienia czasu przejazdu oraz w dni powszednie kurs o godz. 5:05 z Owczar zostanie przesunięty na godz. 5:01.
Przebudowa ulicy Podwale

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23.03.2015 r. (poniedziałek) rozpocznie się przebudowa ulicy Podwale. W związku z powyższym wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy na odcinku od Teatru Bagatela do skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Straszewskiego. Prace planowane są przez ok. 3 miesiące. Mając na uwadze powyższe, Komunikacja Miejska w Krakowie od dnia 23.03.2015 r. (poniedziałek) funkcjonować będzie wg następującego porządku.

Prace drogowe w Wieliczce

Uprzejmie informujemy, że w związku pracami drogowymi na terenie Wieliczki od dnia 11.02.2015 r. (środa) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

 • linia 224 – kursować będzie z Centrum Jana Pawła II do przystanku Wieliczka Kopalnia Soli bez zmian, następnie ulicą Goliana, Piłsudskiego do pętli Wieliczka. Nieczynny będzie przystanek Wieliczka Rynek. Zostanie uruchomiony przystanek Wieliczka Cmentarz,
 • linia 304 – kursować będzie z Dworca Głównego Zachód do przystanku Wieliczka CPN bez zmian, następnie ulicami Narutowicza i Piłsudskiego do pętli Wieliczka. Nieczynne będą przystanki Wieliczka Park, Wieliczka Kopalnia Soli, Wieliczka Rynek. Uruchomione zostaną przystanki Wieliczka Kościół i Wieliczka Cmentarz.

Rozkłady jazdy zostaną zmienione.

Kolejny etap przebudowy Placu Centralnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14.02.2015 r. (sobota) wprowadzona zostanie kolejna zmiana organizacji ruchu na Al. Jana Pawła II. Przewiduje ona wyłączenie komunikacji tramwajowej na odcinku: Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego – Plac Centralny im. R. Reagana – Kombinat. W rejonie Placu Centralnego możliwe będzie więc kursowanie linii tramwajowych tylko w relacji Al. Jana Pawła II – Plac Centralny – Al. Jana Pawła II.

Remont ulicy Bieżanowskiej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.12.2014 r. (poniedziałek) rozpocznie się remont ulicy Bieżanowskiej na odcinku od ulicy Jerzmanowskiego do ulicy Mała Góra.

W związku z powyższym Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonować będzie wg następującego porządku:

 • linie 143, 243 i 643 – kursować będą od Powstańców Wielkopolskich do przystanku „Prokocim Cmentarz" bez zmian, następnie ulicą Jerzmanowskiego, Ćwiklińskiej, Mała Góra do ulicy Bieżanowskiej, gdzie linie wrócą na swoje stałe trasy do Bieżanowa (143), Węgrzc Wielkich (243) i Złocienia (643). Trasa objazdowa obowiązywać będzie w obu kierunkach. Linie będą się zatrzymywać na trasie objazdowej na istniejących przystankach tj. „Nowy Bieżanów" i „Ćwiklińskiej". Nieczynne będą przystanki „Bieżanów Trafo" i „Bieżanów Szkoła",
 • linie 163 i 183 w obu kierunkach kursować będą przez ulicę Mała Góra.

Przystanek „Barbary" w kierunku centrum Krakowa dla linii 143, 163, 183, 243 i 643 zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Mała Góra.