Komunikat archiwalny

Zdrowy Kraków – konsultacje

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia publicznego do udziału w konsultacjach w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013 – 2015.

Zdrowy Kraków – konsultacje
Fot. www.krakow.pl

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK zaprasza do składania propozycji, opinii i wniosków do opracowywanej kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków", który będzie realizowany przez kolejne 3 lata tj. od 2013 r. do 2015 r.

Do wstępnej konsultacji Biuro zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą w obszarze zdrowia publicznego w zakresach:

  1. lecznictwa otwartego;
  2. lecznictwa zamkniętego;
  3. ratownictwa medycznego;
  4. medycyny szkolnej;
  5. lecznictwa uzdrowiskowego - Uzdrowisko Swoszowice.

W celu ułatwienia sformułowania wniosków, na stronie www.bip.krakow.pl są dostępne dwa sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków" 2010 - 2012, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa 2 grudnia 2009 r.

Wnioski i opinie należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 30 kwietnia 2012 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jadwigą Starnawską - Kasprzyk - Kierownikiem Referatu Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 97 lub 12 616 94 96.  

Uwaga! Powyższe konsultacje nie dotyczą miejskich programów zdrowotnych, które były objęte wcześniejszą konsultacją.

Miasto Kraków od kilkunastu lat podejmuje działania zmierzające do przygotowania najbardziej optymalnych programów profilaktyki i promocji zdrowia mając na uwadze potrzeby mieszkańców Krakowa. W latach 2000-2003 oferta programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przygotowywana była w ramach opracowywanego corocznie Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków”, a od 2004 r. w formie programu trzyletniego. Programy miejskie są przygotowywane jako oferta uzupełniające względem programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nadesłane propozycje zostaną przedstawione Zespołowi konsultacyjnemu ds. ochrony zdrowia, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Komisji Zdrowia, Uzdrowiskowej i Profilaktyki Rady Miasta Krakowa, samorządom zawodów medycznych oraz instytucjom działającym w obszarze ochrony zdrowia na terenie Krakowa w celu uzyskania stosownych rekomendacji, pozwalających na złożenie projektu programu zdrowotnego do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych. (JD)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA