górne tło

Zawód - dyplomata. Wywiady z przedstawicielami krakowskiego korpusu konsularnego

W Krakowie działa ponad 30 przedstawicielstw zagranicznych, w tym 8 konsulatów generalnych (USA, Francji, Niemiec, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Węgier i Austrii) i liczne konsulaty honorowe. O priorytetowe zadania i najważniejsze wyzwania związane z pracą konsula, a także o specyfikę pełnienia misji dyplomatycznej w historycznej stolicy Polski zapytaliśmy krakowskich konsulów. Zapraszamy do lektury interesujących wywiadów!

 

Dyplomacja w biznesie. Wywiad z Generalnym Konsulem Honorowym Republiki Austrii w Krakowie Andrzejem Tombińskim

Co łączy górę lodową z dyplomacją? Wywiad z Konsulem Generalnym Ukrainy Witalijem Maksymenko

Wywiad z Konsul Generalną Wegier Adrienne Körmendy

Filolog, programista, dyplomata. Wywiad z Konsul Generalną USA Ellen Germain

Pamięć i współpraca. Wywiad z Konsulem Generalnym Niemiec Dr. Wernerem Köhlerem

Austriak z francuskim charmem. Wywiad z Konsulem Generalnym Austrii Christophem Ceską

Polak Słowak - dwa bratanki. Wywiad z Konsulem Generalnym Słowacji Markiem Lisánskim

dolne t�o