górne tło

Środowiskowe Domy Samopomocy

 

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe domy samopomocy to placówki pobytu dziennego wspierające osoby chorujące psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, a także osoby z chorobą Alzheimera. Pomoc świadczona w tych ośrodkach ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce całodobowej opieki.

Adresy Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Kraków