górne tło

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Środki pomocnicze i ortopedyczne

Ubezpieczonym pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych takich jak np. protezy, ortezy i aparaty ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny. Pełen wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zawiera załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 9 lipca 2019 poz. 1267 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Opisana krok po kroku procedura realizacji zapotrzebowania na środki pomocnicze i ortopedyczne znajduje się tutaj