górne tło

Krakowski Dialog Cykliczny

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podpisały porozumienie o współpracy. Ma ono na nowo zdefiniować kierunek rozwoju infrastruktury rowerowej w Krakowie. Projekt Krakowski Dialog Cykliczny finansowany jest ze środków programu „Demokracja" Fundacji im. Stefana Batorego.

Przypomnijmy, że zgodnie z deklaracją zawartą w Karcie Brukselskiej, podpisaną przez władze Krakowa podczas rowerowej konferencji Velo-city w 2009 roku, do roku 2020 udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim powinien wzrosnąć do 15 proc. Aby to osiągnąć konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury ścieżek dla cyklistów w naszym mieście oraz upowszechnianie ruchu rowerowego.

Tym działaniom poświęcone jest porozumienie podpisanie między Stowarzyszeniem Kraków Miasto Rowerów a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu. „Naszemu Stowarzyszeniu zależy na zwiększeniu udziału mieszkańców w procesie planowania infrastruktury przyjaznej dla rowerzystów, pieszych oraz osób niepełnosprawnych. Dlatego realizując projekt Krakowski Dialog Cykliczny do współpracy zaprosiliśmy ZIKiT oraz ekspertów z Małopolskiego Instytutu Kultury, którzy pomogą w przeprowadzeniu konsultacji społecznych"– mówił podczas dzisiejszej (18.02) konferencji prasowej Jan Szpil, prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.

Cel ma być osiągnięty poprzez badania ankietowe potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury, warsztaty dla aktywistów oraz wspomniane konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców i urzędników. Efektem projektu Krakowski Dialog Cykliczny będą więc nowe plany realizacji polityki rowerowej oraz pogłębienie wiedzy na temat wdrażania zrównoważonego transportu w mieście wśród mieszkańców Krakowa.

„Zależy nam na dialogu ze stowarzyszeniami reprezentującymi różne grupy mieszkańców. Z punktu widzenia jednostki, która realizuje inwestycje rowerowe w naszym mieście, szczególnie cenne jest poznanie oczekiwań statystycznego rowerzysty. Wierzymy, że projekt pozwoli na nowo zdefiniować kierunki współpracy pomiędzy stroną społeczną a przedstawicielami władz lokalnych" – mówiła Joanna Niedziałkowska, dyrektor ZIKIT.

Wśród elementów Krakowskiego Dialogu Cyklicznego są badania ankietowe potrzeb mieszkańców Krakowa pod kątem infrastruktury rowerowej, w tym przyjaznych rozwiązań dla tzw. niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Badaniem objęci zostaną mieszkańcy Krakowa w wieku powyżej 15 lat, korzystający z rowerów (minimum trzykrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy) w liczbie 750 respondentów. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Kolejnym działaniem będą otwarte warsztaty dla mieszkańców Krakowa, pracowników ZIKiT oraz Radnych Miasta i Dzielnic zaplanowane na 11 maja. Zajęcia pod nazwą Forum Dzielnicowych Partycypatorówbędą prowadzone przez specjalistów od infrastruktury rowerowej oraz ekspertów do spraw konsultacji społecznych. Podczas Forum, jaki i po jego zakończeniu, uczestnicy zidentyfikują problemy dotyczące słabości, dostępności jak i ciągłości infrastruktury rowerowej w swoich dzielnicach oraz braku elementów uspokojenia ruchu, małej architektury, czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzone będą też konsultacje społecznew 5 rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu Wschód i Podgórzu Zachód. Wyniki konsultacji zostaną zawarte w formie kontraktu 100 rozwiązań. Dokument będzie stanowił podstawę do realizacji infrastruktury przeznaczonej dla niechronionych uczestników ruchu.

Projekt Krakowski Dialog Cykliczny finansowany jest ze środków programu „Demokracja' Fundacji im. Stefana Batorego.

Przypomnijmy, że obecnie długość ścieżek rowerowych w Krakowie sięga 130 km. Tylko w zeszłym roku powstało 13,2 km takiej infrastruktury.

dolne t�o