górne tło

Sport łączy pokolenia, integruje rodziny

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>
AKTUALNOŚCI >>>

 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wraz z Krakowską Szkołą Wushu uruchomił w 2019 r. pilotażowo nowatorski program sportowy pn.: „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”, którego realizacja odbyła się w okresie od 29 kwietnia 2019 r. do 28 września 2019 r.  

Program zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu Kung Fu, Wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawy samoobrony dla dorosłych.

Zajęcia miały na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.

 

 Głównymi celami i zadaniami programu były m.in.:

 

AKTUALNOŚCI:

W związku z faktem, iż wypada teraz długi weekend zajęcia w czwartek 11.06 i piątek 12.06 nie odbędą się.

 

Zajęcia w pozostałe dni prowadzone są w formie on-line, szczegóły w linku poniżej:
http://ksws.pl/sport_laczy_pokolenia_integruje_rodziny.html