górne tło

Przepisy prawne

Wybrane podstawowe przepisy prawne dotyczące świadczenia usług turystycznych:

 


 

Przydatne adresy:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

http://www.msport.gov.pl/

https://bip.msit.gov.pl/

 -Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce

https://www.turystyka.gov.pl/

 

Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://www.malopolska.pl/

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,240560.html#page=1

Departament Turystyki i Sportu w UMWM:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,2286.html

 

dolne t�o